• Khách Sạn Phúc Hưng

  Khách Sạn Phúc Hưng

  Phúc Hưng 1: D8 (39-40) Đường Lạc Hồng – Khu Lấn Biển, P.Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

  Phúc Hưng 2: D8 (18-19-20) Phan Huy Ích, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

 • Khách Sạn Phúc Hưng

  Khách Sạn Phúc Hưng

  Phúc Hưng 1: D8 (39-40) Đường Lạc Hồng – Khu Lấn Biển, P.Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

  Phúc Hưng 2: D8 (18-19-20) Phan Huy Ích, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

version